uitgebreidere beschrijving volgt nog…

In xxxx zond TV Noord Holland een documentaire uit over de op handen zijnde samenvoeging van de kustgemeenten Bergen, Egmond en Schoorl.
Burgers, kunstenaars en burgemeesters spreken zich hierover uit.

HVB cat.nr 28