In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken. Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Beperkte overlast

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. Langs de Beverwijkerstraatweg in Castricum zijn de werkzaamheden zichtbaar voor het voorbijgaande verkeer. De wandelpaden die worden opgeknapt, zijn naar verwachting op korte termijn minder goed begaanbaar. Het nog losse zand kan door sneeuw- en regenval modderig worden. Dit is van korte duur.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. Door menselijk handelen (aanplant, ontwateren en luchtvervuiling) zijn de omstandigheden in het duin veranderd. De duinen groeien als het ware dicht. Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke gevolgen zoveel mogelijk te vertragen en waar mogelijk zelfs te herstellen. Zorgvuldig natuurbeheer zorgt dus ook voor optimale waterzuivering in de duinen.

Een overzicht van de werkzaamheden:

  • Bergen: werkzaamheden rondom de Oude Uilenvanger
  • Bomen ringen: tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee worden plukjes bomen geringd die het open duin snel dicht laten groeien.
  • Stuifplekken: ter hoogte van Het Woud wordt een aantal kleine stuifplekken aangelegd. Met stormachtig weer kan het kalkrijke zand in de kuilen gaan stuiven en komt de dynamiek terug in het duin. Het vrijgekomen zand wordt gebruikt om de wandelpaden in dit gebied op te hogen.
  • Aanleg poel en zonnige zomen: op de plek van de Oude Uilenvanger in Bergen stond jaren geleden een werkschuur van PWN. Met de aanleg van een poel voor libellen en amfibieĆ«n wordt deze locatie teruggegeven aan de natuur. Rondom de poel komen zonnige zomen, dat is waar het bos geleidelijk overgaat in losstaande bomen en struiken. Sommige bomen en struiken worden daarvoor verwijderd. Beeldbepalende bomen blijven staan. Zonnige zomen en waterrijke gebieden zijn een aantrekkelijke leefomgeving voor tal van dieren en planten. Al snel na de werkzaamheden zijn libellen- en vlindersoorten en een grote variatie aan zangvogels zichtbaar in het gebied.

In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken. Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Bron: PWN