SCHOORL – Staatsbosbeheer heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de exacte locaties van de herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen uit het N2000 beheerplan. Gelijktijdig is een nader onderzoek gestart naar de gevolgen van de herstelmaatregelen op de grondwaterstand. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.