BERGEN – Frits David Zeiler zal na de verkiezingen van 21 maart 2018 niet terugkeren als gemeenteraadslid in Bergen.Vanaf 2006 was hij actief voor de kiesvereniging Gemeentebelangen BES, eerst als commissielid, daarna twee termijnen als raadslid. Hij ontwikkelde zich als deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap, erfgoed en kunst. Daarbij hield hij het ‘groene’ imago van Gemeentebelangen en zijn Bergense voorgangers altijd hoog in ere.