Twee weken geleden is tijdens het slaan van een paal voor de nieuwe beschoeiing bij de Zienlaan een middenspanningskabel van de NUON geraakt. Dit leidde op 6 december tot een storing in de stroomvoorziening in De Koog. NUON heeft deze storing binnen 20 minuten kunnen verhelpen en Liander heeft de afgelopen dagen de beschadigde kabel ter hoogte van de nieuwe brug vervangen.