Het bestuur van de Stichting Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking Uitgeest heeft in haar laatste vergadering besloten de activiteiten per 1 december 2017 te beëindigen. De huidige tijd vraagt een andere benadering van de ontwikkelingsproblematiek en helaas heeft de Werkgroep geen opvolgers gevonden die hier invulling aan kunnen geven.

Lees het volledige/originele artikel: De Uitgeester