GEMEENTE BERGEN – De gemeente Bergen doet jaarlijks onderzoek onder inwoners naar de klanttevredenheid over het uitvoeren van de ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Eind november waren de resultaten van beide onderzoeken bekend. Het college dankt inwoners voor hun medewerking aan het onderzoek: “De resultaten laten zien waar we kunnen verbeteren als het gaat om zorg en ondersteuning.”

Lees het volledige/originele artikel: Bergens Nieuwsblad