Radio NH: “Uitgeest, de Geesterweg 5 km file tot Akersloot vandaag.”

Heeft Tabijn nu ook de PU in haar zak? Net zoals de gemeente naar de pijpen van Tabijn danst. Wij dorpsdenkers willen géén megaschool in ons oude dorp. Waarom een verkeerschaos creëren en alle kinderen in de spits naar één super grote school transporteren. Werkende ouders kun je niet verplichten om te voet naar school te gaan. Verdeel en heers over het verkeer, met Julius Caesar.

Verdeel in de ochtendspits het verkeer om in de toekomst een leefbaar dorp te houden. Wat hebben we eraan als ons dorp als eerste op de dorpsfile melding komt van radio Noord-Holland: “5 kilometer file vanaf station Uitgeest naar Akerloot.” De Geesterweg als sluipweg voor de A9. Dan stromen vervolgens de Kooglaan, Irenelaan en Twaalhovenstraat als sluipweg voor de Geesterweg dicht. Met een sneeuwbaleffect vluchten Uitgeesters het dorp uit via de Uitgeesterweg en het bedrijventerrein. Zoals het nu al gebeurt in de spits. Bewoners van de Kleis zijn blij dat ze voor die wijk gekozen hebben. Daar zijn de scholen wel gespreid. Maar ook daar heeft Tabijn alles in haar beheer.

Het oude dorp verdient een goede school, alsook de Koog. Waarom geen brede school erbij? Meer keus voor ouders. Wil Tabijn toch één gróte school werk dan met een dependance in de Koog (de Paltrok) en hergebruik het gebouw aan de Wiekenlaan voor peuter opvang en naschoolse opvang. Twee gebouwen met reeds een schoolbestemming in het dorpsbestemmingsplan. Verdeel en beheers het verkeer. Zoals bekend, is het ministerie van onderwijs vermogend. Er wordt geld opgepot, al jaren. Genoeg dus om 3 panden te herbouwen of te herindelen.

Een probleem scheppen en oversteekouders rekruteren en dagelijks te belasten met die verantwoording kunnen we zo vermijden. Of moeten we zelfs rotondes, stoplichten of tunnels maken? En dat alleen maar omdat Tabijn één groot gebouw goedkoper kan realiseren? Hoe ver zijn er al afspraken met Tabijn (die zelfs ook zitting had in commissies) of lopen onze bestuurders al aan de leiband van de scholen grootgrutter van de regio? Schoolbesturen en directies moeten terug naar hun ‘core business’, zei de minister. Geef ze géén kans om huurbaas te spelen voor andere kinderactiviteiten in ons dorp.

Het lesgeven en eerlijke salarissen betalen zouden hoger in hun vaandel moeten staan! De terugloop van het aantal geboortes landelijk is ook kortelings opnieuw bijgesteld. Bezint voor het te laat is. Géén megagebouw, twee scholen!!

A. Smulders

Lees het volledige/originele artikel: De Uitgeester