Het bestuur en alle medewerkers van Radio & Tv 80
wensen u een heel gelukkig en gezond 2018 toe
en wensen u veel luister en kijk plezier in het nieuwe jaar.