In het werkgebied van het basisteam Alkmaar wordt in samenwerking met de Gemeenten Alkmaar, Heiloo, Castricum & Bergen en met de WhatsApp buurtpreventiegroepen goed samen gewerkt op het gebied van woninginbraken. De samenwerking werpt vruchten af, echter staan successen nooit op zichzelf. Het is een breed scala aan maatregelen en interventies die mede zorgen voor de dalende trend.