EGMOND AAN ZEE – Sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee is verouderd en wordt gesloopt. Op het terrein wordt een nieuwe sporthal met daaronder een parkeergarage gebouwd en is woningbouw gepland. Het afgelopen jaar heeft de gemeente de benodigde planologische procedure opgestart en heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het plan op enkele punten aangepast.