REGIO – Humanitas IJmond zoekt ‘Maatjes GGZ’ in Uitgeest en de andere IJmond gemeenten. Maatjes GGZ richt zich op mensen die een psychische kwetsbaarheid met een min of meer chronisch karakter hebben.

In Nederland hebben ongeveer 215.000 last van een dergelijke aandoening. Mensen die tot deze groep behoren ondervinden nog al eens problemen op sociaal en maatschappelijk terrein. Eenzaamheid en sociaal isolement komen dan ook veel voor. Toch streeft de overheid ernaar deze mensen zelfstandig te laten leven met behulp van hulp thuis. Isolement is niet nodig. Het gaat erom dat mensen met een psychische aandoening de regie over het eigen leven herstellen als ze dat tijdelijk zijn kwijt geraakt.

In de maatjes GGZ activiteit wordt een deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. De vrijwilliger bezoekt de deelnemer eens per week of twee weken. Samen ondernemen zij activiteiten die de deelnemer uit zijn isolement haalt. Bij de start van het traject formuleert de deelnemer een aantal doelstellingen. Het traject is tijdelijk en duurt in principe een jaar. Humanitas wil graag samenwerken met de instellingen die zich op de ze doelgroep richten om maximaal voor te kunnen zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid weer in staat gesteld worden om de regie over het eigen leven te kunnen herstellen. “Mocht u potentiële deelnemers of vrijwilligers kennen dan stellen wij het zeer op prijs als u ze met ons in contact brengt. Ook geven wij graag meer informatie over de activiteit”, laat coördinator Henk Mathijssen weten. Voor vragen over deze activiteit kunt u contact opnemen met: 06-13319018 of: henkmathijssen@planet.nl.

Lees het volledige/originele artikel: De Uitgeester