REGIO – De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels. Zo krijgen de grutto, tureluur en andere weidevogels betere kansen om het hier te redden. Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Noord-Hollands landschap. Het gaat de laatste dertig jaar echter niet goed met ze. Het aantal is sterk afgenomen. Al is in Noord-Holland de daling minder scherp dan landelijk, extra actie is hard nodig.

Lees het volledige/originele artikel: Contact met de Egmonden