SCHOORL – De actiegroep ‘Schoorlse bos moet blijven’ heeft weer een succes behaald. De actiegroep heeft de stichtingsvorm gekozen om wat steviger te staan in de correspondentie en de vele gesprekken met diverse overheden, Staatsbosbeheer en PWN. De Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied heeft haar beleid en haar interne zaken zo goed op orde, dat ze de ANBI-status heeft verworven. Vanuit de overheid is het een erkenning dat de stichting een algemeen nut nastreeft….

Lees het volledige/originele artikel: Bergen’s Nieuwsblad