In verband met de nieuwbouwplannen voor het project ‘Juliaan’ aan de Juliana van Stolbergstraat in Castricum dreigen 12 gezonde monumentale populieren te worden gekapt. Gelegen aan de singel Jan van Nassaustraat, zijn het beeldbepalende bomen – dragers van de groene uitstraling van de buurt. Belangrijk in het foerageergebied voor de hier voorkomende beschermde vleermuissoorten. Tijdens de herziening van het bestemmingsplan is bepaald om de bomen te behouden. In alle noodzakelijke onderzoeken (flora- en faunaonderzoek) is er van uitgegaan dat de bomen blijven bestaan .

Lees het volledige/originele artikel: Kijk op Castricum