De Uitkijkpost kreeg deze week veel brieven binnen van inwoners van Heiloo en omgeving over vlieghinder. Wij laten u ze graag lezen. Reageren kan altijd via redactie@uitkijkpost.nl

Vliegtuiglawaai
Gedurende de vele mooie dagen van de afgelopen weken heb ik talloze uren met een boek in een luie stoel in mijn achtertuintje doorgebracht. Een welverdiend privilege van het gepensioneerd zijn. Bij een gunstige windrichting, met name bij wind uit het zuidwesten, kan ik dan echt ongegeneerd genieten van alle vliegtuigen die zo om de twee minuten komen overvliegen richting Polderbaan (en in mijn situatie in elk geval niet om de tien seconden (?), zoals kennelijk bij Paul Bakkum). Het is altijd een fantastische aanblik en het blijft iedere keer weer spannend of ze recht over mijn huis zullen overvliegen of wat meer naar het westen of oostwaarts. Op basis van het aankomende geluid is dat eigenlijk nooit goed te voorspellen. Een enkele keer vliegt er wel eens een toestel een beetje te laag over, maar ach wat zou het, we rijden allemaal toch ook wel eens iets te hard? Dan zet je Mozart of ‘Canto Ostinato’ van Simeon ten Holt gewoon even wat harder. Het geluid van de overkomende vliegtuigen valt mij nauwelijks nog op, ook al is het vroeg in de ochtend. Het is bijna zo dat het mij eerder opvalt als er geen vliegtuigen overkomen. Ik weet dat vele inwoners van Heiloo mijn mening niet zullen delen, maar ik wil in deze al jaren slepende kwestie toch graag een tegengeluid laten horen. Dit om te voorkomen dat er een al te eenzijdige beeldvorming ontstaat.

Lees het volledige/originele artikel: Uitkijkpost