Uitgeest – Tijdens de raadsvergadering van 29 juni stond het eervol ontslag van de huidige griffier, mevrouw Slijkerman, op de agenda. De raad is officieel haar werkgever en bevoegd om haar eervol ontslag te verlenen. De raad stemde, bij acclamatie, in met dit ontslag. Na 1 augustus 2017 zal zij werkzaam zijn in de gemeente Den Helder.

Lees het volledige/originele artikel: De Uitgeester