In de nieuwe aflevering van Couleur LoCALe ontvangt Peter van Raalte weer vier gasten aan tafel: In deze aflevering heeft hij een gesprek met Suzanne Braak. Zij is voorzitster van de Springplank, een peuterspeelzaal volledig afhankelijk van ouderparticipatie. Nu wil De Springplank graag gaan uitbreiden naar een oudere leeftijdsgroep (tot 10 jaar). Daarvoor is geld noodzakelijk, er is daarom een crowdfundingsactie gestart.