GEMEENTE – Mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, hebben vaak hoge kosten door medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten), behandelingen en dergelijke. Voor deze zogenaamde meerkosten kunnen mensen zich verzekeren, maar de verzekering vergoedt niet alle kosten. Een deel van de groep chronisch zieken en mensen met een beperking heeft het sinds de veranderingen in het sociale domein financieel moeilijk vanwege hogere tarieven, hogere eigen bijdragen of een stapeling van kosten …

Lees het volledige/originele artikel: Bergen’s Nieuwsblad