BERGEN – Wethouder Peter van Huissteden en directeur- bestuurder Dick Tromp van woningcorporatie Kennemer Wonen ondertekenden woensdag 10 mei een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en vijftien koopwoningen voor starters op de woningmarkt op het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen.

Lees het volledige/originele artikel: Bergen’s Nieuwsblad