EGMOND AAN ZEE – Het Museum van Egmond wil graag nieuwe donateurs verwelkomen om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in een culturele behoefte. Het museum is onder andere bezig met het uitbreiden van de collectie en het conserveren van een deel daarvan, het verspreiden van kennis omtrent de Egmondse historie door middel van wisseltentoonstellingen, uitgifte van brochures en themaboekjes. En natuurlijk het verzorgen van de openstelling van het museum en het geven van rondleidingen aa…

Lees het volledige/originele artikel: Contact met de Egmonden