SCHOORL – Historische vereniging Scoronlo houdt donderdag 18 mei in De Blinkerd haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanvang is 20.00 uur. Na de pauze geeft Jan Kapitein een beeldpresentatie over Jan van Scorel. Leden, ereleden, donateurs en andere belangstellenden zijn welkom.

Lees het volledige/originele artikel: Bergen’s Nieuwsblad