BERGEN – Onder het genot van een kopje koffie in een gezellig café-restaurant worden belangstellenden woensdag 26 april als het ware rondgeleid door de Bergense historie. Dit gebeurt door het bekijken van oude foto’s op een IPad en de boeiende verhalen die erbij worden verteld door dorpsgids Yvon Bos Eyssen. Verzamelpunt is het wijksteunpunt Bergen aan Binnenhof 9 in Bergen. Aanvang is 10.30 uur, deelnemen kost vier euro. Aanmelden is verplicht, bij onvoldoende deelnemers gaat he…

Lees het volledige/originele artikel: Bergen’s Nieuwsblad