BERGEN – De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. Uit tellingen bleek dat het fietspad te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen heeft het college ingestemd met een Programma van Eisen; met betrekkelijk eenvoudige ingrepen kan de Eeuwigelaan (verkeers)veilig en toekomstbestendig worden ingericht en blijft het bijzondere karakter van…

Lees het volledige/originele artikel: Bergen’s Nieuwsblad