Voor haar vijftigjarig jubileum trekt de Werkgroep Oud-Castricum de Castricumse buurten in om iedere maand in een ander gebied stil te staan bij het oprichtingsjaar 1967. In april staat de Bomenbuurt (tot en met de Ruiterweg) centraal.
Op dinsdagavond 11 april wordt er bij basisschool De Sokkerwei een vertelbijeenkomst gehouden omtrent het thema sport en sportverengingen in Castricum in 1967. Hoe zag uw sport er destijds uit? Hoeveel ploegen streden tegen elkaar in de competities? Hadden geloofsovertuigingen invloed op de keuze voor een sportclub? En werd uw sport door evenveel vrouwen als mannen beoefend? Deze vragen zullen tijdens de bijeenkomst beantwoord worden.

Lees het volledige/originele artikel: Kijk op Castricum