Bewoners-energiecoöperatie CALorie is een actie begonnen om in Limmen-Oost mensen te helpen hun woningen duurzamer en ‘levensloopbestendig’ te maken (langer fijn thuis wonen). Op 14 maart was een bewonersavond in Vredeburg. Daar was de presentatie van een rapport gemaakt door CALorie-deskundigen dat 3 typen woningen onderzocht. Hoe kan de duurzaamheid en levensloop bestendigheid van deze woningen vergroot worden. Welke maatregelen zijn dus voor jou huis zinnig en wat kost dat?