CASTRICUM – Op 1 december zendt C-TV een interview uit met de wethouders Ans Pelzer en Esther Hollenberg. Zij werden afgelopen weekend geïnterviewd door Peter van Raalte over de ontwikkelingen.

In de uitzending gaan zij in op de veranderingen in de zorg en op het gebied van arbeidsparticipatie. De wethouders beantwoordden vragen als: wat kan ik van de gemeente verwachten? En: verwacht de gemeente iets van mij?

Ze legden bovendien uit dat 2015 een overgangsjaar is: iedereen die nu al zorg ontvangt, krijgt dat in 2015 ook. Pelzer, verantwoordelijk voor de AWBZ en de Wmo en het algemene overzicht over de decentralisaties, en Hollenberg, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, schetsten ook hoe zij de zorg voor alle Castricummers voortaan beter gaan organiseren.

Couleur LoCALe is een programma van C-TV, onderdeel van Omroep Castricum. De uitzending over de decentralisaties is tien dagen lang op C-TV te zien vanaf maandag 1 december om 09:00 uur, 12:00 uur, 15:00 uur, 18:00 uur, 21:00 uur en 23:00 uur. C-TV kan worden ontvangen in het digitale pakket van Ziggo op kanaal 41 in Castricum en Bakkum en op kanaal 46 in Limmen, Akersloot en De Woude. Kijk voor de analoge kabelfrequenties op de website van de omroep: www.c-tv.nl.