Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht komt er ook een einde aan de collegeperiode van VVD, CKenG, CDA en D66. Waar kijken de vier wethouders met genoegen op terug en wat hadden ze beter kunnen doen?

In deze uitzending van Couleur LoCALe vragen Sander Verschoor en Peter van Raalte de vier wethouders Christel Portegies (VVD), Bert Meijer (CKenG), Fred Mosk (CDA) en Hilbrand Klijnstra (D66) terug op hun periode als wethouder in Castricum. In 2010 schreven de partijen in het collegeakkoord dat het een turbulente periode zou worden, met het oog op de crisis. Is dat waarheid geworden?

Of was het meest turbulente de bijna-scheuring in de coalitie nadat de drie collegepartijen VVD, CKenG en D66 vonden dat wethouder Mosk kon vertrekken? Van Raalte en Verschoor vragen het aan Mosk zelf en ook aan de andere decentralisatiewethouder, Bert Meijer.

Diezelfde Meijer geeft in de uitzending aan de politiek te verlaten, net als zijn collega Christel Portegies. Weten zij al wat ze na 19 maart gaan doen? U hoort en ziet het in deze nieuwe aflevering van Couleur LoCALe.